REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Nabízíme revize a zkoušky nových a provozovaných tlakových nádob stabilních:

  • výchozí revize TNS
  • první provozní revize TNS
  • provozní revize TNS
  • vnitřní revize a zkoušky těsnosti TNS
  • tlakové zkoušky nádob
  • provádíme rovněž měření tloušťky materiálu ultrazvukem

Nabízíme provedení školení a přezkoušení pracovníků obsluhy tlakových nádob stabilních

Nabízíme možnost zajištění správného vedení dokumentace podle platných právních předpisů:

  • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.)
  • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 2.)
  • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.)
  • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob, včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol

Nabízíme odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provádíme revize tlakových nádob...

Více zde

KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů...

Více zde

KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize EPS...

Více zde

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO...

Více zde

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad, vypracování PBŘ...

Více zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství...

Více zde

OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme...

Více zde

ZEFA, revize
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava – Výškovice
700 30

Top