KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize:

  • elektrické požární signalizace
  • stabilních a polostabilních hasicích zařízení
  • zařízení pro odvod kouře a tepla
  • požárních klapek

Revize těchto druhů požárně bezpečnostních zařízení:

  • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
  • zařízení pro únik osob při požáru (např. nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří)
  • zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod, včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod, včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí)
  • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapky, požární dveře a požární uzávěry otvorů, včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky)

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provádíme revize tlakových nádob...

Více zde

KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů...

Více zde

KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize EPS...

Více zde

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO...

Více zde

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad, vypracování PBŘ...

Více zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství...

Více zde

OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme...

Více zde

ZEFA, revize
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava – Výškovice
700 30

Top