KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Maloobchod a velkoobchod

  • Prodáváme přenosné a pojízdné hasicí přístroje různých druhů a typů, českých i zahraničních výrobců.
  • Nabízíme hasicí přístroje práškové, vodní, pěnové, s CO2, speciální – hasicí přístroje na jedlé tuky a oleje, hořlavé kovy, hasicí přístroje pěnové bez fluoru, hasicí přístroje na lithiové baterie. Nabízíme rovněž prodej automatických hasicích systémů.
  • K hasicím přístrojům nabízíme i veškeré příslušenství jako jsou skříňky, plastové obaly – návleky, boxy, držáky, stojany apod.

Provádíme pravidelné roční kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, jejich následné opravy a předepsanou údržbu, opětovné plnění vyprázdněných hasicích přístrojů novým hasivem.

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provádíme revize tlakových nádob...

Více zde

KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů...

Více zde

KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize EPS...

Více zde

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO...

Více zde

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad, vypracování PBŘ...

Více zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství...

Více zde

OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme...

Více zde

ZEFA, revize
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava – Výškovice
700 30

Top