POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO. Zpracování dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO. Provádění periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti BOZP. Zavedení a udržování systému BOZP. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace BOZP. Pravidelné komplexní prověrky pracoviště, školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků apod.

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provádíme revize tlakových nádob...

Více zde

KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů...

Více zde

KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize EPS...

Více zde

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO...

Více zde

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad, vypracování PBŘ...

Více zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství...

Více zde

OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme...

Více zde

ZEFA, revize
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava – Výškovice
700 30

Top