OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme

  • Hydrantové vybavení a příslušenství (hydrantové systémy, hydrantové skříně, navijáky, hydrantové a požární hadice)
  • Bezpečnostní značení (zákazové, příkazové, výstražné, únikové, požární – plastové, kovové, samolepící, fotoluminiscenční)
  • Požární dveře a zárubně
  • Nová nouzová svítidla
  • Zajišťujeme revize elektrospotřebičů

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provádíme revize tlakových nádob...

Více zde

KONTROLY, OPRAVY A PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů...

Více zde

KONTROLY, REVIZE VYHRAZENÝCH DRUHŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme kontroly – revize EPS...

Více zde

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO...

Více zde

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad, vypracování PBŘ...

Více zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství...

Více zde

OBCHODNÍ ČINNOST

Dodáváme...

Více zde

ZEFA, revize
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava – Výškovice
700 30

Top